Voor een groenere en actievere woon-werkverplaatsing zijn er wijzigingen in de fietsvergoeding vanaf 2024. Vanaf 1 januari 2024, verhoogt de maximale fietsvergoeding naar 0,35 euro per kilometer.

Voor wie geldt dit?

Werknemers die recht hebben op de wettelijke fietsvergoeding. Sectoren zonder specifieke regeling volgen de bepalingen van de Nationale Arbeidsraad (cao 164). 🚴‍♂️

1️⃣ Nieuw Maximumbedrag:

Het fiscale basisbedrag stijgt naar 0,35 euro/km. Werkgevers passen dit toe, afhankelijk van sectorale cao’s of cao 164.

2️⃣ Plafondbedrag Fietsvergoeding:

Vanaf 2024 geldt een plafondbedrag van 2.500 euro per medewerker voor het volledige woon-werktraject.

3️⃣ Enkel Vrijstelling bij Forfaitaire Beroepskosten:

De vrijstelling geldt alleen als de werknemer kiest voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten.

4️⃣ Tijdelijke Compensatie Werkgevers:

Verhoogde fietsvergoedingen tussen 1 januari 2026 en 31 december 2026 komen in aanmerking voor een tijdelijk belastingkrediet tot en met aanslagjaar 2028.