Hey, je browser is verouderd!

We hebben gemerkt dat je Internet Explorer gebruikt. We raden je aan om deze website te bekijken met een van de volgende browers:

Jouw garantie

ACB Tax Consult is aangesloten bij het ITAA, het Institute for Tax Advisors & Accountants met aansluitingsnummer 50.019.563. Fiscaal accountant Dirk Van Thielen is erkend met aansluitingsnummer 11.333.943.

Het ITAA zorgt ervoor dat zijn leden de vaardigheden, kennis, ethiek en invloed hebben om bij te dragen tot succesvolle ondernemingen en een duurzame economie.

De accountants en belastingadviseurs moeten een strenge deontologie naleven en hun vakbekwaamheid continu op peil houden. Zo moeten zij onafhankelijk en integer zijn en het beroepsgeheim respecteren. Ze staan onder toezicht van het ITAA en moeten zich verantwoorden voor tuchtrechtbanken als ze deze regels niet naleven.

De beroepen van accountant en belastingadviseur zijn wettelijk gereglementeerd. Dat betekent dat al wie het beroep wil uitoefenen, moet worden ingeschreven in het openbaar register.

Wettelijk gereglementeerde vrije beroepen hanteren strikte deontologische regels die belangrijk zijn met het oog op hun maatschappelijke rol. Het ITAA ziet toe op de correcte naleving van deze regels door zijn leden en op de opvolging van de permanente vorming. Tot slot vaardigt het ITAA een aantal normen en aanbevelingen uit met het oog op de correcte beroepsuitoefening. De toepassing hiervan wordt, net als de toepassing van de deontologische regels, getoetst aan de hand van een kwaliteitstoetsing.

Beroep doen op een accountant?

Boekhouding

De accountant zal instaan voor het bijhouden van de boeken, het bepalen van het boekhoudkundig resultaat, het opmaken van de jaarrekeningen en het raad geven betreffende de organisatie van de boekhouding.

Fiscaliteit

De accountant of belastingadviseur staat zowel de ondernemer als de particulier bij voor de correcte toepassing van de fiscale wetgeving en het vervullen van de fiscale verplichtingen. Deze bijstand heeft niet alleen betrekking op het invullen van de aangiften voor de btw en de personen- en vennootschapsbelasting maar ook op successierechten, douane en accijnzen alsook registratierechten.

Begeleiding van starters

De accountant of belastingadviseur helpt de startende ondernemer bij de keuze van de juridische vorm van zijn onderneming, de te onderschrijven verzekeringen en ook bij het opstellen van een financieel plan, de aanvraag van subsidies en premies en ten slotte de registratie als ondernemer bij de verschillende administraties zoals KBO en btw.

Vennootschapsrecht

De accountant of belastingadviseur adviseert zijn cliënteel over de vennootschaps- en verenigingswetgeving en de toepassing ervan bij de oprichting en omvorming van een onderneming. Daarbovenop kunnen gecertificeerde accountants ook opdrachten uitvoeren die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen enkel toevertrouwd zijn aan de externe accountants of bedrijfsrevisor.

Bedrijfsbeheer

De accountant of belastingadviseur zal ook regelmatig de rentabiliteit van de ondernemingen van zijn cliënten analyseren. In functie van het resultaat van die analyse zal de (gecertificeerde) accountant of belastingadviseur de cliënt voorstellen doen, bijvoorbeeld op fiscaal vlak, om de economische gezondheid van de onderneming te waarborgen en/of te verbeteren.

Sociaal recht

Ook hier zal de accountant of belastingadviseur de bedrijfsleider met raad en daad kunnen bijstaan voor een correcte en tijdige toepassing van de wettelijke verplichtingen.