Vanaf 1 december 2023 zijn werkgevers met 50+ werknemers wettelijk verplicht om één of meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen. Voor organisaties met minder dan 50 medewerkers geldt deze verplichting alleen als de vakbondsafvaardiging of alle werknemers erom vragen.

Vertrouwenspersonen moeten goed worden gekozen, met de juiste competenties en vaardigheden.

Ze volgen een verplichte basisopleiding van vijf dagen en daarna jaarlijkse intervisie.

De gegevens van de vertrouwenspersoon moeten in het arbeidsreglement worden opgenomen en kenbaar worden gemaakt voor alle medewerkers.