De prijzen blijven stijgen en werkgevers zoeken manieren om hun personeel te ondersteunen. Maaltijdcheques zijn nu populairder dan ooit, met meer dan 60% van de bedienden die ze in 2023 ontvingen, een record. Maar ook onder arbeiders blijft het aantal dat maaltijdcheques ontvangt groeien, met 47,57% in 2023.

Wat zijn de voordelen van maaltijdcheques?

Werkgevers betalen het werkgeversdeel zonder RSZ-bijdragen, terwijl werknemers een medewerkersbijdrage leveren die wordt afgetrokken van het nettoloon.

Voor werknemers betekent dit bruto = netto, zonder sociale bijdragen of belastingen.

Maaltijdcheques worden alleen gegeven voor gewerkte dagen, niet voor ziekte, verlof of tijdelijke werkloosheid.

De stijgende inflatie stimuleert werkgevers om alternatieve verloningsmethoden te verkennen, waarbij maaltijdcheques vaak meer voordelen bieden dan een bruto loonverhoging. Deze populariteit breidt zich zelfs uit naar andere sectoren, zoals de federale ambtenaren die dit jaar ook recht hebben gekregen op maaltijdcheques, met ruim 65.000 nieuwe gebruikers in januari 2024.