Goed nieuws voor zelfstandigen en kleine vennootschappen! Met de wet van 6 februari 2024 wordt vanaf 1 januari 2026 gestructureerde elektronische facturatie verplicht tussen BTW-plichtigen (B2B).

Wat betekent dit voor jou?

Om de daarmee gepaard gaande IT-kosten te verzachten, introduceert de wetgever een fiscale gunstmaatregel. Zelfstandigen en kleine vennootschappen kunnen nu 120% aftrekken van de kosten voor factureringspakketten die het opstellen, verzenden en ontvangen van gestructureerde e-facturen mogelijk maken.

Wat is aftrekbaar?

Dit omvat abonnementskosten voor factureringspakketten en advieskosten specifiek voor de voorbereiding of operationalisering van e-facturering. Let op, afschrijvingen van bv. aangekochte facturatiesoftware vallen buiten deze verhoogde aftrek.

Wanneer is dit van kracht?

Deze maatregel is van toepassing vanaf aanslagjaar 2025, verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste begint op 1 januari 2024, tot aanslagjaar 2029, verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste begint op 1 januari 2028.

Benieuwd hoe je kunt profiteren van deze fiscale stimulans? Neem contact met ons op of raadpleeg onze fiscale databank op practinet.be voor meer details!