Hier zijn enkele nieuwigheden die je moet kennen:

1️⃣ Striktere regels rond auteursrechten: Het fiscale regime voor auteursrechten geldt nu enkel nog voor literaire of artistieke werken. De creatie van computerprogramma’s valt hier niet langer onder, tenzij voor specifieke gevallen met een overgangsregeling.

2️⃣ Koopkrachtpremie: Bedrijven die “hoge” of “uitzonderlijk hoge” winsten behaald hebben, mogen werknemers een koopkrachtpremie uitbetalen tot maximaal €750, vrijgesteld van belastingen.

3️⃣ Huur aftrekken als beroepskosten: Als je je huurovereenkomst wilt aftrekken als beroepskosten, moet je een verplichte bijlage indienen met meer informatie zoals adres, verhuurder, en bedrag. Let op: bij een woning die enkel voor privégebruik verhuurd is, zijn beroepskosten niet meer aftrekbaar.

4️⃣ Relance-overuren: Vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2025 kunnen werknemers fiscaal voordelig “vrijwillige overuren” presteren, zonder overloon of inhaalrust. Bruto is dus netto!

5️⃣ Compensatie voor fietsvergoeding: Werkgevers die het afgelopen jaar een fietsvergoeding hebben toegekend, krijgen een tijdelijk belastingvoordeel in de vorm van een belastingkrediet.

6️⃣ Aparte aangifte voor gescheiden partners: Gescheiden partners kunnen nu aparte aangiften indienen, hoewel de inkomsten gezamenlijk belast blijven. De FOD Financiën zal deze automatisch samenvoegen.

Je kunt je aangifte nu al online indienen via MyMinfin. De deadline voor online aangiftes is 15 juli (voor specifieke inkomsten op 16 oktober). Gebruik je eID of Itsme om aan te melden, aangezien tokens niet meer werken. Papieren aangiftes moeten voor 30 juni teruggestuurd worden.