Sinds 1 oktober 2022 heeft de Vlaamse Overheid een nieuwe regeling in het leven geroepen. Ze wil de prijsstijgingen door de energiecrisis en de inflatie te lijf gaan. Eén van de nieuwe regelingen is een verbod op (of beperking van) de huurindexatie. Deze regeling kan positief zijn voor de mensen die hun hoofdverblijfplaats in Vlaanderen huren. Maar de regeling is ook negatief voor de verhuurders van deze verblijfplaatsen. 

1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023

Deze maatregel staat opgenomen in het Vlaamse Decreet van 3 oktober 2022 “tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten”. De toepassing van de beperking van de indexering is afhankelijk van het energielabel van de woning/het appartement. Deze wordt vermeld in het energieprestatiecertificaat (EPC). Deze maatregel geldt op alle woninghuurovereenkomsten, afgesloten vóór 1 oktober 2022.

Hieronder vind je een overzicht per energielabel omtrent de al dan niet mogelijke huurindexatie voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

Energielabel A, B en C

Een normale huurindexatie is toegestaan. Voor de berekening van de normale indexatie kan je beroep doen op deze tool van de Federale Overheid.

Energielabel D

Bij energielabel D mag je de helft van de indexering doorrekenen aan de huurder:
Nieuwe geïndexeerde huurprijs = ((huidige huur + normale huur bij normale indexering) /2)

Energielabel E, F of geen EPC

Je mag geen huurindexatie toepassen.

Vanaf 1 oktober 2023

De Vlaamse overheid heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt vanaf 1 oktober 2023. Je moet de normale indexatie aanpassen met een correctiefactor.

Energielabel A, B en C

De normale huurindexatie blijft geldig.

Energielabel D

Bij dit energielabel is een huurindexatie toegestaan mits correctie.

Er is een verschil tussen huurovereenkomsten waarvan de verjaardag valt tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022 en huurovereenkomsten waarvan de verjaardag valt tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022.

Bij huurovereenkomsten met hun verjaardag tussen 1 januari en 30 september 2022 wordt de huurprijs vermenigvuldigd met de correctiefactor. Deze kan je berekenen met onderstaande formule:

(indexcijfer 2022/indexcijfer 2023) x [1 + 50% x (indexcijfer 2022/indexcijfer 2021 – 1)], waarbij geldt:
– Indexcijfer 2021: gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2021 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
– Indexcijfer 2022: gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2022 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
– Indexcijfer 2023: gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2023 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Bij huurovereenkomsten met een verjaardag tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022 wordt de huurprijs vermenigvuldigd met de correctiefactor. Deze factor kan je berekenen met de volgende formule:

(indexcijfer 2021/indexcijfer 2022) x [1 + 50% x (indexcijfer 2022/indexcijfer 2021 – 1)], waarbij geldt:
– Indexcijfer 2021: gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2021 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
– Indexcijfer 2022: gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2022 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Energielabel E, F of geen EPC

Er is een huurindexatie toegestaan mits een correctie.

Ook hier is er een verschil tussen de verjaardagen van de overeenkomsten:

Indien de verjaardag van de huurovereenkomst valt tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022 wordt de huurprijs vermenigvuldigd met de correctiefactor, verkregen door de volgende formule:

Gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2022 / gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2023

Valt de verjaardag van de huurovereenkomst tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022, dan vermenigvuldigd de huurprijs met de correctiefactor. Deze kan je hieronder terugvinden:

Gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2021 / gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2022

 

Zoals je merkt, heeft de overheid het er niet bepaald makkelijker op gemaakt. Sterker nog, het Decreet heeft geen duurtijd bepaald met betrekking tot deze maatregel. Dit betekent dan ook dat deze maatregel voorlopig zal blijven gelden.