Het fiscale plan van de regering is in de maak, maar laten we niet vergeten om ons te richten op de versterking van concurrentievermogen, talentontwikkeling en innovatie. Het is van cruciaal belang dat we een evenwichtig beleid voeren dat zowel bedrijven als werknemers ten goede komt.

We moeten een globaal debat voeren en streven naar een fundamentele hervorming. Laten we alle aspecten bespreken om de fiscale druk te verlichten en de kloof tussen werken en niet werken te verkleinen. Samen kunnen we een omgeving creëren waarin ondernemingen kunnen gedijen en werknemers kunnen groeien.

Laten we naar de toekomst kijken en werken aan een fiscaal landschap dat innovatie stimuleert, talent beloont en onze concurrentiepositie versterkt. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen.

Meer info vind je hier.