Meer en meer mensen kiezen voor een elektrische wagen. Dankzij de plannen van de overheid, kiezen nu ook de ondernemers meer voor de elektrische variant.
Dit alles roept natuurlijk veel fiscale vragen op, wij vatten hier alles samen voor jou.

Personenbelasting

Er is een belastingvermindering van 45% van de factuur in 2022 voor je personenbelasting. Hier hangen wel enkele voorwaarden aan vast:

 • De laadpaal mag maximum een kostprijs hebben van €1.500
 • Het moet gaan om een nieuwe laadpaal
 • De laadpaal dient intelligent te zijn: hiermee wordt bedoeld dat de laadtijd en het laadvermogen geregistreerd dienen te worden in een centraal beheerssysteem
 • De plaatsing moet gebeuren in de onmiddellijke nabijheid van de woning
 • De laadpaal moet groene stroom gebruiken
 • Een erkend keuringsmechanisme moet de laadpaal goedkeuren voor het einde van het jaar

Het percentage van de belastingvermindering daalt ieder jaar. In 2023 daalt dit percentage naar 30%, in 2024 daalt dit zelfs naar 15%.

Hierdoor is de vraag dan ook sterk gegroeid naar laadpalen. Leveranciers waarschuwen nu al voor lange wachttijden, sommigen kunnen zelfs al niet meer garanderen dat je laadpaal dit jaar nog geplaatst kan worden. Indien je twijfelt over een laadpaal kan je best niet te lang meer wachten met beslissen.

BTW

Voor de btw zit dit alles een beetje lastiger in elkaar. Er zijn verschillende btw-tarieven waar naar gekeken moet worden.

Het standaard btw-percentage voor een laadpaal is 21%, hier zijn echter enkele uitzonderingen op.

Zo kan de levering en plaatsing van een laadpaal in principe gezien worden als een werk in onroerende staat. De voorwaarde hiervan is dat de laadpaal (met één of meer laadpunten) ingelijfd is bij de grond.
De levering en plaatsing van een laadpunt in een gebouw wordt niet aangemerkt als een werk in onroerende staat. Dit wordt aanzien als een handeling gelijkgesteld met een werk in onroerende staat.

Het verlaagd tarief van 6% btw kan van toepassing zijn wanneer het gaat om een handeling op de eigenlijke woning. Dit percentage is van toepassing indien het laadpunt wordt geplaatst:

 • in de eigenlijke privéwoning of aan de buitengevel ervan
 • in of aan de gevel van de garage of carport van de bewoner
 • aan de toegangsweg die de openbare weg verbindt met de garage die deel uitmaakt van de eigenlijke woning of met de voornaamste toegang tot de woning
 • op het buitenterras dat deel uitmaakt van de woning omdat het eraan grenst

 

Wanneer het gebouw zowel voor het beroep als voor privé gebruikt wordt, zijn er verschillende situaties mogelijk:

 • privégebruik is groter: het tarief van 6% btw mag toegepast worden op de volledige werken, tenzij de installatie enkel gebeurt in de beroepslokalen
 • beroepsgebruik is groter: het verlaagde tarief is beperkt tot de werken die betrekking hebben op de eigenlijke privéwoning

Opladen

Tarief

De elektriciteit die verbruikt wordt bij het opladen wordt gezien als een lichamelijk goed. Hier is dan ook het gebruikelijke btw-percentage voor elektriciteit van toepassing.

Recht op aftrek

Bij het opladen van je wagen wordt de elektriciteit aanzien als een ‘brandstofkost’. Hierdoor is de aftrek beperkt tot het beroepsmatig gebruik, net zoals bij diesel of benzine.

 

Heb je nog vragen of is het nog niet allemaal duidelijk? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Klik hier voor een afspraak, of contacteer ons telefonisch.