Bij een belastingcontrole kan het voorkomen dat controleurs vragen om documenten te delen via e-mail, zonder gebruik te maken van het officiële indieningsplatform. Maar is dit wel wettelijk? Als ondernemer is het belangrijk om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten. Wist je dat je in zo’n geval kan verwijzen naar een wetsartikel om het beroepsgeheim te bewaren en de belangen van je klanten en belastingplichtigen te behartigen?

Meer info kan je vinden via de volgende link: klik hier.