Binnenkort mogen ondernemers hun uitgevoerde overheidsopdrachten en concessies alleen nog elektronisch factureren aan de aanbesteders. De overheid kiest voor een gespreide inwerkingstreding van de verplichte e-facturatie. Het factuurbedrag van de betrokken overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten zal bepalen vanaf wanneer de e-facturatie verplicht is. Hoe dit allemaal in zijn werk zal gaan kan je hieronder lezen. 

e-facturatie

De mogelijkheid om je facturen (van de uitgevoerde overheidsopdrachten en concessies) elektronisch te versturen bestaat al langer dan vandaag, al was het tot nu toe nog niet verplicht. Momenteel heb je nog de keuze om de desbetreffende facturen op papier te verzenden. Maar zoals al eerder vermeld werd, zal het niet lang meer duren voordat elektronisch factureren een verplichting worden.

De verplichte e-facturatie van ondernemingen aan aanbesteders kreeg al eerder een wettelijke basis in verschillende wetten van 2011, 2016 en 2019. Deze waren nog niet in werking getreden omdat deze data nog niet werden vastgelegd bij Koninklijk Besluit. Dit is dan uiteindelijk dit jaar gebeurt, het besluit is op 31 maart 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen en bepaalt dus de data van in werking treding.

Gespreide inwerkingtreding

Er zijn 3 belangrijke deadlines voor de gespreide inwerkingtreding.

  • 1 november 2022 is belangrijk voor de facturen waarvan de geraamde waarde gelijk of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmakingen. Deze drempelwaardes kan je hier controleren.
  • Op 1 mei 2023 volgen de facturen waarvan de waarde gelijk of hoger is dan 30.000 euro (excl. btw)
  • Vanaf 1 november 2023 volgen de overige facturen.

Uitzondering

Er is wel een uitzondering voorzien voor de overeenkomsten tot maximum 3.000 euro (excl. btw). Voor zo’n overeenkomsten geldt er geen verplichting voor het elektronisch versturen van de facturen.