Als je onderneming handelt met een klant in het buitenland, dien je bijzondere btw-regels te volgen. In dit artikel leggen we je in detail uit hoe alles in zijn werk gaat.

Wat wil ‘btw verlegd’ concreet zeggen?

Wanneer je een product of dienst verkoopt aan een andere btw-plichtige entiteit in de Europese Unie, dien je ‘btw verlegd’ toe te passen op je factuur. Dit wil zeggen dat je als verkoper geen btw in rekening brengt.

Het voordeel hiervan is dat je geen btw aanrekent aan je klant en deze later dus ook niet dient door te storten aan de fiscus. Eigenlijk leg je de verantwoordelijkheid bij je klant om de btw aan te geven in eigen land, deze daar ook te betalen en af te trekken.

Deze regeling is in het leven geroepen om het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de Europese Unie te vergemakkelijken.

Wanneer mag je de btw verleggen op een factuur?

Aan deze regeling zijn natuurlijk ook enkele voorwaarden aan verbonden. Zo kan je enkel de btw verleggen op facturen aan buitenlandse, Europese klanten als:

  • je zelf btw-plichtig bent
  • je periodieke aangiftes moet indienen

 

Let op: je dient ook steeds na te gaan of het btw-nummer van je klant geldig is. Dit kan je makkelijk controleren via de VIES-website van de Europese Commissie.
Mocht je klant niet btw-plichtig zijn, dien je wel btw aan te rekenen. Je kan dan de btw op je factuur niet verleggen.

Hoe factureer je met ‘btw verlegd’?

Nadat je het btw-nummer van je klant hebt gecontroleerd, kan je verder met de opmaak van je factuur. Hier zijn ook enkele dingen waar je rekening mee dient te houden. Zo zijn er enkele verplichte vermeldingen, je dient bijvoorbeeld aan te geven op je factuur dat je de intracommunautaire verleggingsregeling toepast. Nadien kan je klant de btw aangeven en terugvorderen volgens de regels in zijn eigen land.

De vermelding hangt af van wat je verhandelt:

  • Je factureert voor producten of goederen binnen de EU: “Btw verlegd: Art. 39 bis – intracommunautaire levering”
  • je factureert voor diensten binnen de EU: “Btw verlegd: Art 21§2 van het Belgische btw-wetboek”

 

Je mag ook (voor zowel producten als diensten), ook verwijzen naar de Europese wetgeving en het volgende toevoegen aan je factuur: “Verleggingsregeling – Art 196 van de btw-richtlijn 2006/112/EG”

Het medecontractant-regime

Soms kan een Belgische onderneming ook bij een factuur aan een Belgische klant de btw verleggen. Dit heet dan ‘btw medecontractant’. Hier dien je ook te voldoen aan enkele voorwaarden:

  • Je bent btw-plichtig
  • Je dient periodieke aangiftes in
  • Je doet werken aan je kantoor, werkplaats of werkruimte (het gaat hier over een onroerend goed, en deze dient geheel of gedeeltelijk beroepsmatig gebruikt te worden)

 

Jouw aannemer kan dan het regime ‘medecontractant’ toepassen en je een factuur doorsturen zonder btw.

Vermijd sancties van de fiscus

Samengevat: wees voorzichtig met het toepassen van de btw-verleggingsregeling. De regeling is niet simpel en er hangen administratieve sancties aan vast indien het fout wordt toegepast.

Heb je nog vragen over de toepassing van deze regeling? Aarzel niet om ons te contacteren via deze link.