De brief die elk kwartaal in de bus viel met je openstaand saldo bij de btw, zal vanaf het tweede kwartaal van 2022 niet meer via de post verstuurd worden. De overheid heeft beslist om ook hier in te zetten op digitalisering. Zij verkiezen ervoor om deze voortaan op MyMinfin openbaar te stellen voor jou. 

MyMinfin

Vanaf het tweede kwartaal van 2022 zal je je btw-rekeninguittreksel zelf moeten opzoeken op MyMinfin. Je zal je uittreksel vinden onder ‘Mijn documenten’.
Op Myminfin kan je ook ten allen tijde de real-time status van je rekening-courant raadplegen, hier zal je werkelijke schuld (of vordering) aan de BTW staan.

Je kan ook instellen dat je een melding ontvangt van zodra er een nieuw document van FOD Financiën beschikbaar is voor jou. Hiervoor moet je je eBox Enterprise activeren.
Om dit te activeren klik je op de volgende link: www.eboxentreprise.be.