De federale regering heeft nieuwe maatregelen genomen om bedrijven en burgers te ondersteunen gedurende de energiecrisis. Eén van deze maatregelen omvat een algemeen betaaluitstel voor alle betalingen voor het aanslagjaar 2022.

De regering verlengt de standaardbetaaltermijn van 2 maanden naar 4 maanden voor alle aanslagbiljetten met aanslagjaar 2022 (voor de uitvoerbaarverklaringen tot en met 31 oktober 2023). Dit betekent dus dat voor de volgende aanslagbiljetten het betaaluitstel geldt:
– De personenbelasting
– De vennootschapsbelasting
– De belasting niet-inwoners
– De rechtspersonenbelasting

Voor de aanslagbiljetten personenbelasting en belasting niet-inwoners (aanslagjaar 2022) met verzending vanaf 14 november 2022 zal de betaaldatum reeds aangepast zijn naar de nieuwe betalingstermijn. Voor de aanslagbiljetten verzonden voor 14 november 2022 zal het betalingsuitstel ook gelden, ook al wordt deze niet vermeld op het aanslagbiljet. Je kan dan zelf de correcte uiterste betaaldatum uitrekenen.

Voor de aanslagbiljetten vennootschapsbelasting werden de aanslagbiljetten reeds aangepast. Hier zal dus de datum van uw aanslagbiljet steeds correct zijn.

Je kan nu ook gemakkelijk online betalen via MyMinfin.

Indien je betaalmoeilijkheden ondervindt, kan je een afbetalingsplan aanvragen via MyMinfin of via één van de infocenters van FOD Financiën.