Het attest voor de 6% BTW bij renovatiewerken wordt afgeschaft. Vanaf januari 2022 kan je een standaardverklaring opnemen bij je factuur als vervanging van je attest. Er valt dus een hele last van de schouders van aannemers.

Vanaf 1 juli 2022

Er zijn een aantal voorwaarden om te kunnen voldoen aan de 6% regeling bij renovatiewerken. Zo dient de woning hoofdzakelijk privé gebruikt te worden en moet de woning ouder zijn dan 10 jaar.

Als alle voorwaarden zijn voldaan om dit verlaagd tarief toe te passen, moet de opdrachtgever een ondertekend attest aan de aannemer bezorgen. Als aannemer dien je dit attest bij de factuur te bewaren. Dit attest dient als bewijs bij een btw-controle.
De aannemer vergat vaak het attest aan zijn klant te vragen, of hij ontvangt zelfs geen attest. Vaak geraakte het attest ook gewoon kwijt.
Daarnaast is het een niet-gestandaardiseerd attest, waardoor je als aannemer eigenlijk vrije keuze hebt over hoe het attest opgesteld werd.

Gelukkig is deze attesteringsplicht vanaf 1 juli 2022 niet meer van toepassing.

Standaardverklaring op de factuur

De nieuwe norm voor aannemers wordt de standaardverklaring op de factuur. Deze kan je hier vinden: “Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Deze standaardverklaring kan je vanaf 1 januari 2022 gebruiken bij de opmaak van je facturen. De klant heeft vervolgens één maand de tijd om de toepassing van het verlaagd btw-tarief te betwisten. De verantwoordelijkheid ligt dus niet meer bij de aannemer zelf, maar bij zijn klant.

Hulp nodig bij het opmaken van je facturen?

Ons kantoor is altijd bereid om je verder te helpen. Je kan ons steeds contacteren via dit platform.
Wij werken samen met verschillende facturatieprogramma’s, waardoor we steeds het perfecte programma ter beschikking hebben voor jou.