Het coronavirus en al zijn varianten blijven momenteel ons leven beïnvloeden. Hopelijk kan iederen toch genieten van een mooie vakantie!
Gelukkig zijn er nog een tal van steunmaatregelen van kracht. Een goede raad: Laat de coronamoeheid je niet beletten je aanvragen tijdig en correct in te dienen!
Hieronder de belangrijkste en nieuwste maatregelen, alsook de deadlines voor de aanvragen waarmee je dient rekening te houden.

Eenmalige premie (€500) voor zelfstandigen

Wat?
Een eenmalige premie voor zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisisis en bedraagt 598,80 euro bruto. Ze is afzonderlijk belastbaar tegen een aanslagvoet van 16,5%. De zelfstandige ontvangt dus een nettobedrag van 500 euro.
Voor wie?
– de zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandigen die minstens evenveel sociale bijdragen betalen
– de zelfstandige die ten minste 6 maanden een crisis-overbruggingsrecht (wegens verplichte sluiting, omzetdaling of de relance-uitkering) heeft ontvangen tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021
Hoe aanvragen?
Niet nodig! De sociale verzekeringsfondsen zullen deze premie automatisch moeten betalen voor eind september, aan iedereen die er recht op heeft.

Vlaamse heropstartlening

Heb je te weinig financiële middelen om een voorraad aan te kopen?
Kan je de heropstart van jouw onderneming niet alleen dragen?
=> Dan kan je beroep doen op de herstartlening!
Wat?
Een lening voor twee of drie jaar met 1% rente op jaarbasis.
Voor wie?
Voor ondernemingen met te weiging liquide middelen voor de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten.
Voorwaarden?
– de onderneming is actief en heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest
– de onderneming is niet gevat door een insolventieprocedure
– de onderneming is niet gedagvaard door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
– de onderneming beschikt over onvoldoende liquiditeiten in de onderneming en is niet in staat deze via normale bankfinanciering te verwerven.
Hoe aanvragen?
Online via de website van Vlaio uiterlijk 1 augustus 2021, 12u
Meer info kan je vinden op de website van Vlaio.

 

 

Vlaams beschermingsmechanisme 9 (juni)

Voor wie?
Voor Vlaamse ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% ten gevolge de substantiële exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen en voor ondernemingen die verplicht moesten sluiten.
Wat?
Steun van 10% van de omzet van juni 2019 (voorlopig laatste Vlaamse beschermingspremie)
Hoe aanvragen?
Meer informatie en het aanvragen van de premie kan via de websie van Vlaio, uiterlijk 5 augustus 2021, 20u.

 

Verlenging federale steunmaatregelen

De Federale regering besliste eind mei een reeks lopende steunmaatregelen te verlengen tot en met 30 september zoals:
– het corona-overbruggingsrecht
– de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid en de verlaging van de bedrijfsvoorheffing hierop
– de kostenvergoeding thuiswerk
– het verhoogd quotum vrijwillige overuren in de crusiale sectoren zoals zorgsector en essentiële diensten
– de steun voor ‘corona-werklozen’
– het steunpakket aan de horeca wat betreft het 6%-btw tarief, RSZ vermindering bij heropstart en de versoepeling van werkuren voor studentenjobs.
De verlenging van de automatische kwijtscheldingen van verhogingen van sociale bijdragen, het uitstel en de versoepelde vrijstelling van sociale bijdragen werd zelfs al goedgekeurd tot 31 december 2021.
Overbruggingsrecht voor zelfstandigen vanaf juli (verlengd tot 30/09/2021)
Vanaf juli blijven volgende overbruggingsrechten bestaan:
1. Het dubbele crisis-overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking (momenteel komen hiervoor enkel in aanmerking: discotheken, nachtclubs en aanverwante activiteiten)
2. Crisis-overbruggingsrecht wegens aanzienlijk inkomensverlies (= 40% omzetdaling)
3. Crisis-overbruggingsrecht Quarantaine
4. Crisis-overbruggingsrecht Kinderopvang
5. Klassiek overbruggingsrecht
Verlenging van uitstel en vrijstelling sociale bijdragen (verlengd tot 31/12/2021)
Zelfstandigen zullen ook hun sociale bijdragen voor het derde en het vierde kwartaal van 2021 met één jaar kunnen uitstellen, zonder verhoging, met behoud van rechten.
Ze kunnen in 2021 ook een vrijstelling van deze bijdragen krijgen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure.
Volgende vrijstellingsaanvragen zijn nog mogelijk en dienen uiterlijk te gebeuren:
– het derde kwartaal van 2020 vóór 15/09/2021
– het vierde kwartaal van 2020 vóór 15/12/2021
– het eerste kwartaal van 2021 vóór 15/03/2022
– het tweede kwartaal van 2021 vóór 15/06/2022
– het derde kwartaal van 2021 vóór 15/09/2022
– het vierde kwartaal van 2021 vóór 15/12/2022

Tax shelter Covid-19

Om particulieren aan te moedigen kapitaal te investeren in ondernemers die het moeilijk hebben in deze crisis wordt er door de Federale overheid een Tax Shelter gelanceerd.
Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 20% indien zij tussen 1 januari 2021 en 31 augustus 2021 rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een kleine vennootschap waarvan de omzet voor de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020 met minstens 30% gedaald was ten opzichte van dezelfde periode van 2019.
Meer informatie kan je vinden op de website van Vlaio.